Zwroty i reklamacje

  1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru, bez podania przyczyny.
  2. Sprzedawane towary objęte są gwarancją 12-o lub 24 miesięczną.
  3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub reklamacji,  Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając  wypełnione odpowiednio Formularze Sprzedawcy tj. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  formularz reklamacji, przesyłając na adres siedziby Sprzedawcy lub na jego adres e-mail: kontakt@abq.pl 
  4. Bezpośrednie koszty przesyłki zwrotu lub reklamacji Towaru ponosi Kupujący.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży a zwrócony towar nie nosi śladów nadmiernej eksploatacji lub uszkodzeń, płatności  dokonane przez Kupującego, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę  na konto podane w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. , maksymalnie do 14 dni roboczych.
  6. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od ich wpływu do Sprzedawcy. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli usunięcie wady wymaga nadzwyczajnego nakładu pracy bądź zastosowania niedostępnych w w/w terminie podzespołów.
  7. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Kupującego, wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy, który może usunąć wadę przez naprawę lub wymianę wadliwego elementu w całości. Sprzedawca ma prawo zrekompensować Kupującemu wadę poprzez zwrot pieniędzy za uszkodzoną część, podzespół lub element, a zwrot pieniędzy następuje w sposób określony przez Kupującego na wskazany przez niego rachunek bankowy. Rękojmia za wady wynosi 24 miesiące
  8. Szczegółowy opis zakresu  zwrotu i reklamacji określają &7 i &8 regulaminu Sklepu.
     

PROTOKÓŁ ZWROTU/REKLAMACJI należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy lub wymiany towaru. Prosimy o czytelne wypełnienie protokołu (literami drukowanymi) i odesłanie wraz z towarem na adres:

 

ABQ System Artur Raźniak

Al. Krakowskiej 291A/158
02-133 Warszawa

Koszyk
Marka
Marka
Cena
Cena - slider
Cena - inputs
Stan techniczny
Stan techniczny
Procesor
Procesor
Przekątna ekranu
Przekątna ekranu
Pamięć RAM
Pamięć RAM
Rodzaj dysku twardego
Rodzaj dysku twardego
Pojemność dysku (GB)
Pojemność dysku (GB) - slider
Pojemność dysku (GB) - inputs
GB
GB
Model karty graficznej
Model karty graficznej
Rozdzielczość
Rozdzielczość
Typ matrycy
Typ matrycy